The Dutch HackInfo

Information about Hacking, Security & Tweaking

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 5.00 (1 Vote)
FTDStichting Brein eist een verbod op usenet-community FTD, op last van een dwangsom van 50.000 euro voor elke dag dat de dienst live is.

Daarmee reageert anti-piraterijstichting Brein op de onlangs door FTD gestarte bodemprocedure. FTD eist dat de rechter klip en klaar stelt dat downloaden toch legaal is. En daarnaast dat de website van FTD niet illegaal is en dat stichting Brein de uitspraken over vermeend strafbaar handelen op de eigen website rectificeert.

In een tegeneis wil Brein nu dat de rechter FTD een dwangsom van 50.000 euro oplegt voor elke dag dat FTD doorgaat met het aanbieden van illegaal aangeboden content. Bovendien eist Brein een nader te bepalen schadevergoeding en volledige vergoeding van de proceskosten.

Willens en wetens

Brein stelt dat FTD de uitwisseling van auteursrechtschendende content organiseert en bevordert. "Het merendeel van de bestanden waar FTD toegang toe biedt is illegaal. Ondanks dat FTD dit weet en dat haar moderators vooraf verwijzingen controleren laat zij toch verwijzingen naar onmiskenbaar ongeautoriseerde content willens en wetens toe op haar dienst."

Eerder dit jaar zaten Brein en FTD nog rond de tafel. Brein-directeur Tim Kuik: "We voeren al langer gesprekken met FTD. Ze hadden aanpassingen gedaan, zoals het weghalen van de nzb-knop en het niet meer tonen van de statussen bij posts. Wij vonden de aanpassingen niet ver genoeg gaan, maar wilden het resultaat even bestuderen in de praktijk. Maar toen kwamen ze opeens met die bodemprocedure."

Lafhartig

Het argument van FTD dat downloaden in Nederland helemaal niet illegaal is, wuift Kuik weg als een "lafhartig" argument. "Dit gaat niet om de illegaliteit of legaliteit van downloaden. Zij hebben een site waar illegale content vermarkt wordt en halen er commercieel gewin uit. Het is een wolf in schaapskleren."

In de bodemprocedure is nu FTD aan zet om te antwoorden, en daarna mag de Brein nog eens zijn zegje doen. Dan pas komt de zaak voor een rechter. Omdat die procedure nogal lang duurt, overweegt Brein naast de huidige tegeneis ook via een kort geding een voorlopige voorziening te vragen voor een verbod op FTD. "Wij willen zo snel mogelijk een uitspraak van de rechter. Elke dag dat FTD live is loopt de entertainmentindustrie schade op."

Reactie FTD

Arnoud Engelfriet, jurist bij ICTRecht, stelde de oorspronkelijke aanklacht van FTD tegen Brein op. Het verbaast hem niks dat Brein een verbod eist. "Zoals gebruikelijk heeft Brein geen juridische onderbouwing maar poneert zij haar zelfbedachte juridische theorieën als vaststaande feiten. Men negeert compleet het feit dat bij FTD alleen gespot wordt wat legaal gedownload kan worden en blijft volhouden dat FTD illegaal zou uploaden."

Volgens Engelfriet ging juist Brein elke voorstel van FTD om in den minne op te lossen uit de weg. "Brein heeft geen moment de vrijwillige aanpassingen van FTD willen overwegen, maar volhardt in haar eis dat FTD uit de lucht gaat omdat FTD's handelen haar niet aanstaat." Engelfriet laat weten de verdere ontwikkelingen in de rechtszaak met vertrouwen tegemoet te zien.

UseNetBase

Deze week behaalde Brein een overwinning op een andere site die links naar usenet-bestanden (nzb) plaatste. Na een door Brein aangespannen kort geding besloot de beheerder van UseNetBase definitief te stoppen met de site.

Bron: Webwereld.nl

You have no rights to post comments


Copyright © 2021. All Rights Reserved.