Op de site Viruszoo.com is mogelijk om met meer dan 100 virussen te experimenteren zonder dat daarbij lje ocale pc geinfecteerd wordt. Na registratie krijg je toegang tot een virtuele online server. Hierop kan met hartelust virussen worden losgelaten. Nadeel is wel dat je niet je eigen machine ter beschikking krijgt. Je  zult hem moeten delen met de andere bezoekers. Dit resulteert in mooie plaatje zoals hieronder.

viruszoo.com

10 van virussen waarmee gespeel kan worden:

  1. 30d23ca4.exe
  2. alg.exe
  3. backdoor.win32.bigbot.exe
  4. backdoor.win32.dalton.exe
  5. cron.exe
  6. csrss.exe
  7. dwwin.exe
  8. dwwin.exe
  9. email-flooder